PORTFEL NA BILON (BILONÓWKA)

Model:  29147 = 20617
Wymiary:  85x80 mm
- miejsce na bilon
- w ¶rodku sk³adana zak³adka zabezpieczaj±ca bilon
- portfel zamykany na suwak

Powrót